Dewch o hyd i'r atebion i gwestiynau cyffredin isod.

Postio

Ydym, yn Chalkineurope rydym yn llongio ledled y byd. Bydd costau cludo yn berthnasol, a byddant yn cael eu hychwanegu wrth y ddesg dalu.

Mae'n dibynnu ar ble rydych chi. Bydd archebion yn Ewrop yn cymryd 5-7 diwrnod busnes i gyrraedd. Gall danfoniadau tramor gymryd unrhyw le rhwng 7-16 diwrnod. Bydd manylion danfon yn cael eu darparu yn eich e-bost cadarnhau a gellir eu canfod ar yr hafan.

Rydym yn defnyddio pob cludwr mawr, a phartneriaid negesydd lleol. Gofynnir i chi ddewis dull dosbarthu yn ystod y ddesg dalu. Bydd eich archeb yn cael ei gludo trwy negesydd swyddogol eich gwlad. 

Rydym bob amser yn anelu at sicrhau bod ein cwsmeriaid yn caru ein cynnyrch, ond os oes angen i chi ddychwelyd archeb, rydym yn hapus i helpu. Anfonwch e-bost atom yn uniongyrchol a byddwn yn mynd â chi drwy'r broses. Sylwch NAD oes modd dychwelyd eitemau sydd wedi'u hagor. 

Oes. Anfonwch e-bost atom os oes gennych ddiddordeb mewn trefn fwy. 

Nid ydym yn gwerthu clai Affricanaidd gan na allwn warantu ansawdd.