Polisi ad-dalu

Ffurflenni

Dim ond ffurflenni sy'n gymwys yr ydym yn eu derbyn 

Mae ein polisi yn para am ddiwrnodau 14. Os yw diwrnodau 14 wedi mynd heibio ers eich pryniant, yn anffodus ni allwn gynnig ad-daliad neu gyfnewidiad i chi.

I fod yn gymwys i ddychwelyd eich eitem rhaid i'ch eitem fod heb ei defnyddio ac yn yr un amod ag y gwnaethoch ei derbyn. Rhaid iddo hefyd fod yn y pecyn gwreiddiol heb ei agor, a heb ei rwygo na'i rwygo. Os nad yw'n cwrdd â'r meini prawf, bydd yn cael ei wrthod. 

Nid cyfrifoldebau Chalkineurope yw pecynnau a ddifrodwyd yn ystod eu cludo a dylai'r negesydd ddelio â nhw. 

Os ydych wedi nodi'ch cyfeiriad yn y fformat anghywir neu wedi camsillafu neu nodi'r cyfeiriad anghywir, NI fyddwch yn cael eich ad-dalu am beidio â danfon. 

Mae'r cwsmer yn gyfrifol am wirio ei fanylion wrth y ddesg dalu.

Rhaid i chi gysylltu â ni cyn ceisio dychwelyd eich eitem. 

Eitemau ychwanegol na ellir eu dychwelyd:
- Cardiau rhodd

Ad-daliad (os yw'n berthnasol)
Unwaith y bydd eich ffurflen yn cael ei derbyn a'i arolygu, byddwn yn anfon e-bost atoch i'ch hysbysu ein bod wedi derbyn eich eitem a ddychwelwyd. Byddwn hefyd yn eich hysbysu o'r cymeradwyaeth neu wrthod eich ad-daliad.
Os cewch eich cymeradwyo, bydd eich ad-daliad yn cael ei brosesu, a bydd credyd yn cael ei gymhwyso'n awtomatig i'ch cerdyn credyd neu'r dull gwreiddiol o dalu, o fewn cyfnod penodol o ddyddiau.

Os nad ydych wedi derbyn ad-daliad eto, gwiriwch eich cyfrif banc yn gyntaf.
Yna, cysylltwch â'ch cwmni cerdyn credyd, efallai y bydd yn cymryd peth amser cyn i'ch ad-daliad gael ei bostio'n swyddogol.
Cysylltwch â'ch banc nesaf. Yn aml mae rhywfaint o amser prosesu cyn i ad-daliad gael ei bostio.
Os ydych chi wedi gwneud hyn i gyd ac nad ydych chi wedi derbyn eich ad-daliad eto, cysylltwch â ni ar support@chalkineurope.com.

Eitemau gwerthu 
yn anffodus ni ellir ad-dalu na dychwelyd eitemau gwerthu

Cyfnewid 
Nid ydym yn derbyn cyfnewidiadau 

Postio
Dychwelwch eich cynnyrch, dylech bostio'ch cynnyrch.

Chi fydd yn gyfrifol am dalu am eich costau llongau eich hun ar gyfer dychwelyd eich eitem. Ni ellir ad-dalu costau cludo. Os cewch ad-daliad, bydd cost y llongau dychwelyd yn cael ei ddidynnu o'ch ad-daliad.

Gan ddibynnu ar ble rydych chi'n byw, gall yr amser y gall gymryd eich cynnyrch cyfnewid i'ch cyrraedd chi amrywio.

Os ydych yn llongio eitem dros $ 75, dylech ystyried defnyddio gwasanaeth llongau trac neu yswiriant llongau prynu. Nid ydym yn gwarantu y byddwn yn derbyn eich eitem a ddychwelwyd.